[oneshort] Hoa Bỉ Ngạn

Giới thiệu truyện:

"Bỉ Ngạn ngàn năm hoa vẫn nở. Em ngàn năm vẫn nơi đây chờ người" Kết SE

Danh sách chương: