[One-shot collection] 2004 precious footages của rujeongwoo

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp các oneshot mình viết cho hai bạn bé 04line nhà Treasure. Dù dài, dù ngắn, thì tất cả đều là về Watanabe Haruto và Park Jeongwoo.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: