( One Short) Lời tỏ tình đêm giáng sinh

Giới thiệu truyện:

Người ta nói nếu lời tỏ tình vào đêm giáng sinh được chấp nhận, thì hai người đó sẽ bên nhau mãi mãi.

Danh sách chương: