ONCE AGAIN [kthxpjm]

Giới thiệu truyện:

Phác Trí Mân cùng Kim Thái Hanh đều là những con người thông minh xuất chúng, thế mà lại bị một bé con dắt mũi. Type chính: tany Beta: tảo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: