[OLN] Aita no Sekai

Giới thiệu truyện:

Một thanh niên chết nhảm và được 1 vé chuyển sinh sang thế giới khác

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: