《Nunc Scio Quid Sit Amor》•VHOPE•

Giới thiệu truyện:

_Nunc Scio Quid Sit Amor_ Cp: VHOPE Thể loại: Đam. Tình trạng: Đang tiến hành Au: Dally ! Tất cả nội dung trong truyện đều là hư cấu không hoàn toàn có thật. Các chi tiết trong truyện chỉ mang tính chất giải trí và tưởng tượng, không có ý xúc phạm đến bất kì một cá nhân nào ! #2 - vante #3 - hobie

Danh sách chương: