NỮ THẦN CÔNG LƯỢC

Đăng bởi: loran_marheaven

Cập nhật: 16-10-2015

Tag:#bách-hợp


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Nữ thần tiến công (Nữ thần công lược) Tác giả: Hà Cô Nguồn: wtulip01.wordpress.com Nội dung nhãn: Đô thị tình duyên, ngành giải trí, ngọt văn… Mấu chốt chữ: Diệp Nhược Thanh, Triệu Hâm, Tiểu Viên, Nhâm Hi, Tăng Khiết…

Danh sách chương: