NT(1735)_Lão tổ tông nàng là thật sự cuồng_FULL

Đăng bởi: Lequyen0812

Cập nhật: 14-10-2022

Tag:#xuyênkhông


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Làm một cái hành động ở tuyến, lại chết sống hồng không đứng dậy ba bốn tuyến tiểu ngôi sao Tống Từ có cái gì nguyện vọng? Tống Từ nói: Trở thành cự có tiền hỗn uống chờ chết xinh đẹp cô nương. Lão thiên gia lòng từ bi, cấp nàng xướng cái thành toàn, Tống Từ ở đi thử kính trên đường quăng ngã nhất giao tái tỉnh lại khi, nàng phát hiện chính mình nguyện vọng trở thành sự thật , nàng thật sự thành cái cự có tiền , hỗn uống chờ chết -- Lão tổ tông! Tống Từ tỏ vẻ này kịch bản bắt đầu, nàng không chịu nhận có thể a! Nhưng, mặc đều mặc, vậy diễn đi, cách ngôn không phải nói sao: Nhân sinh như diễn, toàn dựa vào hành động!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: