|nomin| getting closer

Giới thiệu truyện:

hành trình từ bạn thân đến người thương của 'thiếu muối' và 'thừa đường' lowercase.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: