Nổi Danh Quá Làm Sao Bây Giờ [ Tác Giả: Thập Bộ Sát Nhất Tiên ]

Giới thiệu truyện:

Nguồn: Truyện cv Số chương: 1217 chương [Hoàn] Bởi vì ca sĩ ngoài ý muốn vắng mặt, bức bách tại áp lực, Vương Hoàn đứng ra hát một ca khúc. . . Không nghĩ tới cứ như vậy nổi danh. P/s: Đã theo kịp tiến độ của tác giả. [Chờ mãi mới hoàn, nhưng nhìn số chương mà nản chẳng muốn đăng lun á ☆⌒(> _ <)] [Phần 1: 1=>515]

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: