| NIKINOO | 382399

Giới thiệu truyện:

Trên đời này, có hai thứ dễ mất. Một là chiếc dép của Sim Jaeyoon, hai là trái tim của Kim Sunoo. Trên đời này, lại có hai thứ mà Kim Sunoo dốt nhất. Một là tán tỉnh người khác, hai là Hóa học. ____ Just imaginary

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: