●NielWink ✔ Sweet Life With Apple_Insect ✔

Giới thiệu truyện:

"Về cuộc sống ngọt ngào của chúng ta." Mỗi một kết thúc đều là khởi nguồn cho một bắt đầu mới. Cuộc sống ngọt ngào dừng ở đây. Cảm ơn và tạm biệt. -- Author: Apple_Insect aka Táo Có Sâu -- Đừng mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép. ➡10/5/2018 - 31/12/2018⬅

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: