Những tấm ảnh mị lụm trên Pin ƯwƯ( Drop)

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp tất cả mấy cái ảnh mị lụm được :) Lưu ý: -Thứ nhất : không có H đâu -Thứ hai: ai không thích undertale vui lòng click back -Thứ ba: làm ơn đừng gây war ( Mị không thích War đâu) -Thứ tư: Có vài chương tui sẽ đăng vài cặp loạn luân( Be cớt tui thích :^) ) Zậy thui: >Đọc vui vẻ<

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: