Những oneshort tào lao của tôi [có nhiều chap char x oc]

Giới thiệu truyện:

Chỉ là những ý tưởng tự nghĩ thôi. Tôi biết char x oc là một loại couple dễ bị ăn chửi, nhưng khi ý tưởng ta quá nhiều thì đành xả ra vậy

Danh sách chương: