Những Fact Về Tớ - Kurobane Alice

Giới thiệu truyện:

Sau khi đọc xong cái này, cái bạn có thể biết được, hiểu được hoặc là đéo thể hiểu cái mô tê gì về tớ, và cũng có thể cái bạn sẽ nghĩ "wtf? T đang đọc cái éo j thế '-'??" Mong nh~ fact này sẽ giúp cái bạn hiểu đc về mình để chửi mình '-' hay bàn luận, nói xấu '-' Dogcode: dịch ra dogcode chắc tớ chớt =="

Danh sách chương: