Những đoản nhỏ về Snarry

Giới thiệu truyện:

- Tớ là Harl, và đây là nơi chứa những đoản nhỏ về Snarry của tớ, mong các bồ không mang đi đâu, và ở đây có cả switch nhé, nhưng thường sẽ là giáo sư công nhiều hơn. CẢNH BÁO: CÓ YẾU TỐ BL, CẶP CHÍNH LÀ SEVERUS SNAPE X HARRY POTTER. AI KÌ THỊ HAY KHÔNG THÍCH CP NÀY THÌ OUT RA DÙM Ạ.

Danh sách chương: