Những câu chuyện mà tôi nghĩ ra💘😍[Countryhumans]

Giới thiệu truyện:

Đây là những otp mà tôi simp để ghép truyện, có tố chất meme. Đôi khi đăng ảnh dìm lên cho vui. Ko có H+, sợ nhiều người bảo tôi xóa chap😨💦 Tên truyện gốc: 感動のストーリー Tố chất: meme, giản dị, ngắn gọn My otp me: USSR x Nazi, ChiVie💕 .__🔅*♡∞:。.。 love you 。.。:∞♡*🔅__. Chúc mn đọc truyện vui vẻ nhé!💃 - あなたは私に従いますか?🐸

Danh sách chương: