Nhiều khi quên mất bản thân là nam nhi!

Giới thiệu truyện:

Sinh ra đã mang một thân phận đặc biệt. Cho đến khi nhận thức được bản thân, tự nhủ phải sống sao cho đúng thì cũng đã quá muộn, thói quen ấy, nào ngày một ngày hai đã có thể từ bỏ. Chỉ khổ nỗi bị chính muội muội hạ thuốc phải lấy một tên vương gia có tiếng là đã ngoài 50 bị đoạn tụ a.... P/s: có thể trong lúc viết mình sẽ chỉnh sửa một chút @v@ tại lần đầu đăng nên còn nhiều thiếu sót lắm a!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: