[Nhiên Vãn] [QT] Tuyền khách [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Tịch. Couple: Nhiên Vãn (Mặc Nhiên x Sở Vãn Ninh) Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục Số chương: 15 Chính văn 2 Phiên ngoại. Văn án: cổ đại Nhiếp Chính Vương Nhiên × tù nhân Vãn · Vãn là giao nhân · Nhiên Vãn thầy trò, song yêu thầm, he

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: