[Nhiên Vãn] [QT] Sở Vãn Ninh thu nhỏ rồi! [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Bạch Sắc Đích Trư Miêu. Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục. Couple: Nhiên Vãn [Đạp Tiên quân x Sở phi] Số chương: 6 Chính văn 0 Phiên ngoại. Summary: Tưởng không ngược nhưng ngược vô cùng :))

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: