[Nhiên Vãn] [QT] Đồ đệ của ta muốn tự sát, làm sao bây giờ? [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Cố Diệp Hồi Ức. Nguyên tác: Husky và sư tôn mèo trắng của hắn - Nhục Bao Bất Cật Nhục. Couple: Nhiên Vãn. Số chương: 5 Chính văn. Summary: Lại danh 《 thí luận cứu vớt 0.25 khả năng tính 》

Danh sách chương: