[NhậtNhất] YoriiMichi's Stories Collection ✨

Giới thiệu truyện:

Author : Tsuwenai ---- Như tên Fic, tổng hợp các mẫu chuyện mà Tsu suy nghĩ và viết nên về cp YORIIMICHI (Yoriichi x Michikatsu / Kokushibo):333 Cảm ơn c.cậu vì đã bỏ ra một ít thời gian nho nhỏ để ghé đọc Fic của Tsu ạ XD

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: