Nhất Niệm Chi Tư

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Hồi Nam Tước. Thể loại: HE, ngôi kể thứ nhất, máu chó. Nguồn:Trường Bội. Edit: OhHarry, Táo. Artwork bìa: 煎盐叠雪

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: