nhật kí làm quân sư tình yêu của so junghwan | hrt x pjw

Giới thiệu truyện:

so junghwan chưa biết yêu nhưng đã biết bày cách tán trai cho haruto watanabe /đừng bị đánh lừa bởi cái tên và mô tả;)/ update rất chậm không có hồi kết

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: