Nhanh Xuyên tình thoại - hứa ngư

Giới thiệu truyện:

truyện này bên nữ nhi hồng drop nên mình edit để phục vụ bản thân đọc. vui lòng không mang truyện đi chỗ khác. mình sẽ edit bắt đầu từ thế giới thứ 3. TG 1 + 2 xin sang bên nữ nhi hồng để đọc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: