Nhà ta ca ca đều là đại lão [ xuyên thư ] (End)

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Kiều an sanh Phân loại:Mặt khác loại hình Trạng thái: Hoàn thành ✅ Văn án: Một câu tóm tắt đại lão các ca ca luôn là sủng nàng sủng nàng sủng nàng! Đường bảo là con gái một, lớn nhất tâm nguyện chính là có cái ca ca. Một sớm xuyên thư sau, nàng tâm nguyện đạt thành. Nguyên chủ có ba cái ca ca, các là đại lão kiêm muội khống, sủng nàng kiêu ngạo ương ngạnh, vô pháp vô thiên, làm trời làm đất, cuối cùng mã không ngừng đế chạy về phía ác độc nữ xứng hoạn lộ thênh thang, thuận tiện đem chính mình tìm đường chết. Vì thế, xuyên tới đường bảo thời khắc ghi nhớ bát tự bảo mệnh pháp quyết trân ái sinh mệnh, rời xa ca ca. Các ca ca khe khẽ nói nhỏ bảo bảo gần nhất hảo ngoan, hộp đêm cũng không đi, thích nhất minh tinh cũng không hẹn, còn giống như rất sợ chúng ta bộ dáng, chẳng lẽ chúng ta là còn chưa đủ sủng nàng?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: