[Nguyên Châu Luật] Ba Lần Nói Tiếng Yêu Em

Giới thiệu truyện:

"Can I say I love you today? If not, can I ask you again tomorrow? And the day after tomorrow? And the day after that? Cause I'll be loving you every single day of my life?" Hôm nay anh có thể nói yêu em chứ? Nếu không, anh có thể hỏi em một lần nữa vào ngày mai? Ngày kia? Ngày kìa? Bởi vì anh mỗi ngày đều yêu em.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: