「 𝐡𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮 」nghìn lẻ một đêm

Giới thiệu truyện:

「 series 」ngoằn nghoè đủ thứ au trên trời dưới đất, có oneshot hoàn chỉnh cũng có tàu bay ① lowercase; ooc ② multicouple - mỗi số là một nhan đề ③ sẽ có r18, nhmà r18 của mình 100% là thô tục nên có gì thì mấy bồ cân nhắc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: