[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lục

Giới thiệu truyện:

Những chiếc đoản nhỏ về các câu chuyện ngày thường của hai bé. Sẽ đan xen cả cổ đại lẫn hiện đại. Đều là Nghị Bằng- Sắt Kiệt Truyện chỉ đăng duy nhất ở cái ổ này trên wattpad.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: