Ngắn - Cười.(AnnCheer Fanfic)_Các Truyện Ngắn.

Giới thiệu truyện:

Thể loại: Truyện ngắn / Kịch tình huống/ Hài hước. Tác giả: NKaito_Kid. Coupe chính: Ann - Cheer. / Coupe phụ: Woonsen - Paula. "Khi buồn mình viết, khi viết mình buồn, Không buồn không viết, không biết mình buồn." Đại khái nó giống như hai câu thơ trên : đoản văn đoản hậu. Các câu chuyện không liên quan gì nhau, các bạn cứ xem như tác giả đang viết vu vơ và học cách bớt nghĩ lại cho đời tôi bớt khổ vì cái tội nhiều chuyện, tự ý viết nhiều hơn mình tưởng! Tất cả những tác phẩm đều là trí tưởng tượng của NKaito_Kid nên nếu mà có vô lý thì vẫn:" là phải có lý vì Tác Giả nó quy định trong tác phẩm của nó sẽ là như thế nha mọi người!"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: