[Newtmas Fanfiction] Tổng hợp

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp các Oneshort về OTP yêu thích trong "The Maze Runner" - Newtmas Có thể là mình dịch, có thể là mình viết. Tất cả đều được tổng hợp ở đây, truyện dài kỳ sẽ được up riêng, cám ơn nhìu :3 ----------------------------------------------------------------------------------------- DON'T RE-UP AGAIN IN ALL FORMS, THANKS.

Danh sách chương: