NewtMas Đoản.

Giới thiệu truyện:

Đoản ngắn. Có phần OOC mong bạn đọc thông cảm. Văn phong chưa ổn lắm nên mong các bạn không chê.

Danh sách chương: