[Newtmas] Bắt đầu lại nhé?

Giới thiệu truyện:

Cái chết của Newt là nỗi đau lớn nhất của Thomas. "Xin thời gian hãy quay trở lại, cho tôi thêm một cơ hội nữa." -

Danh sách chương: