New home new heart ( Thomas X Newt)

Giới thiệu truyện:

giải mã mê cung đồng nhân ( phim) , 1x1, thomas x newt, he. Một số chi tiết khác với phim: W.C.K.D không sụp đổ, Tiến sĩ Ava Paige còn sống và hợp tác cùng nhóm Thomas nghiên cứu huyết thanh chống Hỏa Khuẩn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: