Nếu Quan Âm miếu nội vọng đài thành tinh

Giới thiệu truyện:

Link gốc: http://ximing19457.lofter.com/post/31be39c1_1c8d00185 Tác giả: Tập minh ♯ vọng đài hóa linh báo động trước, tinh thần lương thực bị tạc sau xúc động phẫn nộ sản vật ♯ kết cục đối toàn viên đều hữu hảo, giai đoạn trước có nhẹ dỗi quên tiện Nhiếp đạo ♯ A Dao tựa hồ có tư duy cung điện

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: