Nếu cấp kim quang dao đổi một loại kết cục

Giới thiệu truyện:

Link gốc: https://kenluobudixiaotuji.lofter.com/post/20536991_12e903ccc Tác giả: Khẳng la bặc tích tiểu thỏ kỉ Cùng nguyên tác ngạnh bối nói tương trì, có rất nhiều rất nhiều địa phương thời gian trình tự đều không giống nhau tư thiết thành sơn, không mừng chớ phun, cảm ơn  hợp tác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: