[ nct x you ] 𝐦𝐚 𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐯𝐢𝐞 𝐜'𝐞𝐬𝐭 𝐭𝐨𝐢

Giới thiệu truyện:

title of the story: ma source de vie ç'est toi * translate: nguồn sống của cậu là tớ author: collab by emelia and larin

Danh sách chương: