[ Natsu x Lucy x Gray ] because i love you

Giới thiệu truyện:

Tôi vốn tưởng thứ tình cảm ấy chỉ đơn thuần là tình cảm giữa những người đồng đội... ----- #1 Nalu: 11/4/2022 #1 Graylu : 11/4/2022 #1 GrayFullbuster : 30/4/2022 #1 Lucy : 6/5/2022 #1 Natsu: 20/5/2022 #2 romance: 17/7/2022

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: