[Naruto x Bnha] Phòng Y tế là ngôi nhà thứ hai

Giới thiệu truyện:

Phòng Y tế của trường cao trung Yuuei vừa có thêm nhân sự!! Lớp 1-A vừa có thêm thành viên mới, nhưng mà cậu ấy chỉ học ban sáng thôi, còn ban chiều thì cùng Recovery Girl canh phòng Y tế rồi. "Sao ba tên đó chiều nào cũng xuống phòng Y tế vậy?" "Chịu! Mấy người mạnh thật khó hiểu!" ------- Warning: OOC

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: