[Naruto translated fanfic] [GaaSaku] [Vietnamese] You and Me and the Weather

Giới thiệu truyện:

Hoàn cảnh đưa đẩy khiến Sakura và Gaara phải ở chung nhà. Drabble fic, chủ yếu là mấy chuyện cỏn con không đầu không đuôi rõ ràng. Bản dịch đã hoàn tất vào ngày 25/9/2014 sau 3 tháng chiến đấu của bạn translator :>

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: