(Naruto) Những điều muốn nói

Giới thiệu truyện:

Không phải là truyện mà là những suy nghĩ của mình/những suy ngẫm hay bài viết hay về Naruto mà mình đọc được. Nếu bạn là chủ bài viết nào đó mình đăng lên mà quên xin phép, cứ comment bảo mình xoá hay nhắc mình credit nhé. Cảm ơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: