Nam thần à, dừng lại đi! |allnoo|

Giới thiệu truyện:

Sunoo mới chuyển vào trường có 1 ngày mà đã bị các nam thần chú ý rồi! Couple chính: allnoo Couple phụ: Taegyu, Soojun

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: