Nam chính yêu nữ phụ thì nữ chính phải làm sao? - Đại Ngu Hải Đường

Giới thiệu truyện:

Tác giả: sulivann Lạc vào truyện ngôn tình đã khổ, đằng này Triệu Tiểu Đường vừa lạc vào đó vừa làm thay đổi cả cốt truyện. Phải làm sao đây? Triệu Tiểu Đường × Ngu Thư Hân.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: