[ Na Tra x Ngao Bính ] Tổng hợp Fanart, Doujinshi lượm nhặt và tranh tự vẽ

Giới thiệu truyện:

Lượm nhặt chủ yếu ở pinterest, sau đó là tranh mình vẽ :3

Danh sách chương: