[ MyungYeon Ver ] Tình Yêu Bá Đạo Của Tổng Giám Đốc Hắc Bang"

Giới thiệu truyện:

Giới thiệu nhân vật : - Park Jiyeon : Úc Hàn Yên - Kim Myungsoo/L : Lăng Diệp - Nam Woohyun : Mạc Vũ - Lee Sungyeol : Thiên Nhất - Park Chanyeol : Tề Ngôn - Dany : Elsie/Eunjung _ Và một số nhân vật khác.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: