My Page [Jaeyong] [Transfic]

Giới thiệu truyện:

mọi chuyện xảy ra khi jaehyun gửi một dòng tin nhắn đến số lạ | đây hầu như là một text story | {bắt đầu từ ngày 1 tháng 5 năm 2018} {kết thúc vào ngày 12 tháng 6 năm 2018} Trans : @dackysalty_ Author : @nctstan127 Cre : https://my.w.tt/s6WytpAEeP Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả Please bring out with full credit and don't change ver without saying a word !!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: