[Mỹ nương đột kích] Dạ Thành Phi

Đăng bởi: vicongviec

Cập nhật: 28-03-2019

Tag:#cẩuhuyết#trùngsinh


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Phụ thân bảng hạ tróc tế, tróc đến một cái người lấy oán trả ơn. Ngọc Kiều khốn quẫn nhất không chịu nổi khi, ngẫu ngộ hầu gia Chu Chấn Uy. "Như làm lại từ đầu, ngươi hay không nguyện ý gả ta?" Hắn cúi mâu thấp hỏi. Mặc dù trọng đến một đời, mặc dù lại tới cầu hôn, Ngọc Kiều khả nhớ kỹ kinh thành nội từng về hắn trêu đùa nói nhi, Kia nhưng là cái chỉ biết sử rất kình, sa trường trảm tướng giết địch, Không hiểu thương hương tiếc ngọc thô ráp hán tử. Tự cái như vậy mỹ, như vậy kiều, như vậy nhuyễn, Ngẫm lại nhịn không được có chút không yên đâu! Chú: Mất quyền lực, khảo chứng đảng thận nhập!

Danh sách chương: