My Little Artbook

Đăng bởi: LilyFrost_LCB

Cập nhật: 25-11-2018

Tag:#designstuffs


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Từ một phút lên cơn, tập tành des ảnh, cái Artbook này ra đời =)) Nhận design bìa truyện nhé các cậu :3 Ai lấy của tớ nhớ ghi credit nha =))) From Lily, with lav.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: