MY BTS ARTWORKS

Giới thiệu truyện:

Not all of my artworks, only BTS-related ones 😄 Please be respectful and don't steal my artworks unless you have my permission. Không phải là tất cả những bức vẽ của tôi, chỉ những cái liên quan tới BTS thôi 😄 Hãy tỏ ra tôn trọng và đừng cướp những bức vẽ của tôi trừ khi bạn đã có sự cho phép của tôi. Đa số là chì và những bức tô màu là digi, có những bức kí chữ kí khác nhưng cũng sẽ vòng quanh những cái sau đây không khác nữa: -BlackAthena2005 -BlackAthena (hay BlackAnthea lúc chưa đổi) -FB: Tâm Như -Chữ kí: "Nhu"

Danh sách chương: