MY ART BOOK

Giới thiệu truyện:

Viet : Nơi mình vẽ các thể loại tranh(hầu như là countryhuman), lúc vẽ có thể có sai sót hoặc lỗi nên mọi người góp ý vào phần comment cho mình nhé . Mình sẽ đọc và sửa , cảm ơn rất nhiểu . Eng : Where I draw all kinds of pictures(almost about countryhuman), there may be errors or errors when drawing, so everyone comments on the comment section for me. I'll read and edit. Thank you very much

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: